InterfaceKTFRESENManualHide
DictionaryFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-SV
abrotcion [AV ] länge
arintasielon [AV ] i afse
arinton [AV ] igår
aron [AV ] annorlunda
bagon [AV ] lite
batsielon [AV ] i afton
belcon [AV ] ihop
boreon [AV ] snart
davon [AV ] just
diveon [AV ] ute
fereon [AV ] ofta
gazdon [AV ] om morgonen
gilton [AV ] gemenligen
gilton [AV ] i allmänhet
giopon [AV ] förgäves
kabduon [AV ] förrän
lanon [AV ] troligtvis
lanon [AV ] troligtvis
mewison [AV ] blindvis
milgemelton [AV ] i sänder
milon [AV ] desslikes
nemon [AV ] knappast
noelkeon [AV ] nu
noelon [AV ] nutida
pokeon [AV ] när
rofaveson [AV ] av misstag
sielon [AV ] om aftarna
taneon [AV ] ju
ton [PP ]
tulon [AV ] till exempel
volkalon [AV ] det var synd
walton [AV ] händelsevis
32 matching entries
InterfaceAbbreviations
Partial searchAccentsReg. expr.

The asterisk (*) stand for any sequence of characters, including an absence of characters. Examples:

aal* finds all words that begin with "aal": aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, etc.

*aal finds all words ending with "aal": aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, etc., a hundred shrub and tree names.

Some more useful examples: *on and *opa

*viel* finds all words that contain "viel", all kinds of derivates of "viel" such as milvielaf, toleaviel, etc. as well as derivates of "viele".

The question mark (?) stand for any single character.

s? finds all two-character words that begin with "s": sa, se, sé, sí, sú, su.

Also try ?iel and la?í.