Kotava : Lokota na komwagisa sango na molongo mobimba / Tamefa golerava
 
 KOTAVA : yango na mabongisi na bomoto mpe mpo na bato nyónso / ayevaf ik tamef is rietunaf ik geltrevaf abdumimaks     
  KOTAVA  
 

Kotava : bomona / va in kosmalKati na boka nyónso, óyo ekomi mokili na biso, mposa na lokóta óyo bato nyónso bakoki kosalela mpo na komwagisa sango bipai nyónso, ejali komonana na motua mikolo nyónso.
Ba lokóta mosusu ya boka óyo ejali kosala mosala yango, ekoki kokabwana te na bizaleli ya ekolo óyo yango ewuti.
Kotava, lokola lokóta óyo ejalisami, ejali se yango moko na ndegue na komona, na óyo etali mambí na yango ma lokóta. Ba lolengue na yango épesi épusa na tango óyo na kosala mosala ya lokóta óyo ya komwagisa sango.
Bomona, mpe bosaléla yango na mabongisi na bomoto mpe mpo na bato nyónso.

 
 

 Bomona / Kosmal

 
MAMBÍ MA LOKÓTA

Kotava : mambí ma lokóta / pulviropa is mamopa
Mpó na komona Rupel

Lokóta na kotava ejali na lisanga ya mambí ma lokóta mpe óyo étali koloba moko ya petée na koyekola.
Lisanga na óyo etali maloba ekomami na mokuse : mileli 5 mpe milelisi 17.
Lisanga na mambí ma lokóta ejalisami na ndengue ya komona ya bato nyónso.

Kotava : bagó / ravlemeem BAGÓ
Bago na lokóta ya Kotava lelo ejali na 16.000, yango ejuami na lisanga na bipaď ya maka-nisi, mpe maloba.
Mpe epesami bojui tango nyónso na ndjela na baoyo bajalaki kosala mosala makasi.

KOBALOLA

Makomi mingi babaloli na Kotava, makomi ya kala, mpe misusu lokola, ejali kopesa mpe komonisa bojui ya lokóta na Kotava.

Mpó na komona / Rupel

 
     
  EBANDELI  
 

Kotava : ebandeli / nasbaraLokóta na Kotava ejali buma ya mibu ébéle ya mosala, kososola mpe mitu- na, banda 1978, bula óyo yango ejalisamaki.

 
     
 

 Kotanga óyo elandi / Loon belil

 
     
  BALONLENGUE  
 

Lisanga na kotava ejalisami na ndengue ya komona malamu , mpo na bato nyónso .
Yango ejali kokola mpe ejali petée mpo na koyékola , mpe kosalela.
Mwa mibeko ya motuya , epesi yango lolengue mpe esalelo ya bojui ya kokamwa.

 
 
 

 Kotanga óyo elandi / Loon belil

 
     
  MBONGI  
 

Kotava.org : mbongi / dokalixo 

Bomona mpe bosaléla Mbongi , epaď óyo baoyo nyónso bakose-pelaka na ndinga ya kotava bajali.
 

 
 

 Mpó na komona / Rupel

 

  Lokóta na bato nyónso Liyémi Komonisa na ba mosusu Kokútana