Kotava : de universele taal / Tamefa golerava

KOTAVA de universele taal

           
 
 KOTAVA : een humanistisch en universeel, utopisch en realistisch project / ayevaf ik tamef is rietunaf ik geltrevaf abdumimaks

Ontvangst
Grammatica
Wordenboek
Kotapedia
Encyclopedie
Bibliotheek
Literatuur
Vertalingen
Artikelen
Band


Gesprek
Scholing
Interact. Woord.
Werktuigen
Contacten
Forum


     
  KOTAVA  
 

Kotava : ontdekt gaat / va in kosmalIn het globale dorp dat onze planeet Aarde is geworden, openbaart de behoefte zich aan een taal werktuig van universele communicatie elke steeds meer vereiste dag.
Bepaalde natuurlijke talen streven ernaar deze rol te vervullen. Het probleem is dat zij niet te scheiden van de beschavingen en culturen zijn waarvan zij afkomstig zijn en dat zij vervoeren.
Kotava, als gebouwde taal, is neutraal in dit opzicht, met name door zijn lexicon.
Zijn kenmerken en zijn kwaliteiten maken het voortaan in staat om de rol van een subsidiaar taal te spelen van communicatie.
Ontdekt en neemt aan een humanistisch en universeel, utopisch en realistisch project deel.

 
 

 Ontdekken / kosmal

 
GRAMMATICA EN FONOLOGIE

Kotava : grammatica en fonologie / pulviropa is mamopa
Bereiken Rupel

Kotava bezit een erg zowel samenhangend, eenvoudig, gemakkelijk systeem gramma-ticaal en fonologisch van scholing als van universele geest.
Een fonetisch systeem vermindert tot de 5 klinkers en 17 fundamentele medeklinkers.
Een grammaticaal systeem bouwt rond een-voudige en generieke universele concepten, die de uitzonderingen verbannen.

Kotava : het woordenboek / ravlemeem LEXICON
Een huidig lexicon van meer dan 16.000 radicalen, betreffende het geheel van de gebieden van de gedachte en de uitdrukking. Regelmatig verrijkt dank zij de inbreng van een dynamische werkgroep.

VERTALINGEN
Talrijke teksten die in Kotava worden vertaald. Klassieke teksten, verschillende uittreksels, enz draagt bewijst u eveneens bij en aldus het buiten-gewone potentieel van Kotava.

Bereiken / Rupel

 
     
  HET ONTSTAAN  
 

Kotava : het onstaan / nasbaraKotava is de vrucht van talrijke jaren van studie, van werk en kortingen in kwestie.
Sinds 1978 datum van zijn oprichting, is hij het onderwerp van verschillende fundamentele evoluties geweest.

 
     
 

 Het vervolg lezen / Loon belil

 
     
  KENMERKEN  
 

Het geheel van Kotava werd volgens strenge concepten, zowel universeel, machtig, evolutief ont-worpen, eenvoudig als gemakkelijk blijvend om te assimileren en uit te voeren.
Enkele grote basisprincipes struc-tureren het en doen een werktuig ervan van een rijkdom en een soepelheid ongelofelijk.

 
 
 

 Het vervolg lezen / Loon belil

 
     
  HET FORUM  
 

Kotava.org : het forum / dokalixo 

Raadpleegt en neemt aan het forum deel waar zich al degenen weer bevinden die Kotava inte-resseert
 

 
 

 Bereiken / Rupel

 

  Universele taal Plan van de plaats De plaats aanbevelen Contact