Kotava : La langue de communication universelle / Tamefa golerava
 

 KOTAVA : un projet humaniste et universel, utopique et réaliste / ayevaf ik tamef is rietunaf ik geltrevaf abdumimaks 

Jean de la Fontaine

(1621 - 1695)

Francavaf ezlopik

Va san-toloya neva se piskuyuna wali 1668 is 1694 kudeem, reduyun mal tel ke Esopos, tantar. Jean de la Fontaine koblir, bak rayaxo ke Louis XIII, ba 08/07/1621, koe Château-Thierry, koe glastafa yasa. Bata gorar da in di gopir partik aze va in stakser, viele in 19-daf, ko reila koe Paris. Vexe in me tir lofitckiraf ta alkopa dam tegira ok arienteem. Antafa suterotura va in vanimpar. Koe Paris va se suterotxe is dere ulixe is vefaxe in nobar. Gadikye gorar da va in gokurer. Bak 11-aksat 1647, Jean de la Fontaine, do Marie Héricart zo kurer. Inya tir 15-daf. Tanda abdion, Jean de la Fontaine, gan gadikye xuvanon, va flieba ke « Gadesik va Laveem is Aaleem » koe intafa vowidava al luster. Vexe va blira koe Paris abdualbar. Tir erbadebalakirajaf. In is kurenikya tid bozakirapaf.

Bak 1658, viele rawanafe gadikye awalker, La Fontaine sol kurenikya solparsawer. Pu Fouquet Gadepesik va Erbaxe ke Louis XIV jotaf Gazik in zo atoer aze va inaf gelukaf ezlusik vanpir. Vexe Fouquet zo basflir, bak 1661, ise La Fontaine drapuyus va intaf nendasik godimlapir va Laveem is Aaleem ke Château-Thierry. Bak 1664, Bouillon dacikya, ziavik ke Mazarin, ta irubara koe widava pir, aze pu La Fontaine erur ta da zo relander. In va Reiz yo puvepes va dacikya medolenon suter. Ta remblira gopir « zanise gentilhomme » ke Orleans dacikya. Koe Luxembourg berm, ke dan va matela se karolar, tori moraca mo azega ke grenhafa guazikya in zanolur. Do Molière is Racine is Boilleau al joawer ise giopon aneyar ta seotara va rayafi turwi. Colbert, warzaf Gadepesik va Erbaxe, obrar ta da ile Aboyikeem in zavzar.

Bak 1668 va intaf taneaf Kudak bak 1668 La Fontaine piskur. Va turwi meseotason soe. Bak 1671, va dimdolera va intafa flieba afim kiewaskir. Bak kadimifa tanda Orleans dacikya awalker. Jean de la Fontaine tir erbiskaf, riwe copaf. Tir De la Sablière Weltikya, arayakirikya, malasa va omeltikafa yasapa, dana va in emuder ise vistaler ise kogestur. Sintafu nilu 20-don jijatar. La Fontaine soe me tenargeweyer. Warzaf Reiz yo, piskuyun bak 1674, va Gazik volpuved nume zo poud. La Fontaine, tolon erbiskaf, va gadafa mona ke Château-Thierry godoler.

Bak 1678, va toleaf Kudak in aspiskur ise pu Montespan Weltikya vaon tarizar, ta vanimpara va inafa nendara. Intafu norlilu afim zo kagruper : intafa Kuda se pridud, do Esopos is Phedre zo in dolunher. Bak 1683, Colbert awalker. Ko Francavaf Cultim La Fontaine va int atoer. Vexe va libura Gazik askarevlar abdi da tenon naler. Ba awalkera ke De la Sablière Weltikya, bak 1693, in akolawer ise abdiplekur da va volalkaca ok volceakaca mea piskutur. Bak intafa ironokafa tolda in bosgir ise jeber va uja se lize va vulkura va kustovudera blikeson yovar. Ba 13/04/1695 awalker.

 

Suterot se ke Jean de la Fontaine  

L'Eunuque (1654)
Epître à l'Abbesse de Mouzon - Adonis (1658)
Le Songe de Vaux (1659)
Elégie aux Nymphes de Vaux - Ode au Roi (1662)
Relation d'un Voyage de Paris en Limousin (1663)
Publication des Contes et Nouvelles en vers (1665)
Contes et Nouvelles en vers (deuxième partie) (1666)
Fables choisies mises en vers (1668)
Contes et Nouvelles en vers (troisième partie) (1671)
Daphné - Les Nouveaux contes (1674)
Publication de 11 fables et 5 nouveaux contes (1685)
Livre XII des Fables (1693)

  Langue universelle Plan du site Recommander le site Contact