WalaxaKTFRESENKostPalsé
RavlemakFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-PT
abduon [AV ] adiante
abicabicon [AV ] pouco a pouco
abrotcion [AV ] durante longa tempo
arintasielon [AV ] a noite passada
arinton [AV ] ontem
arldon [AV ] em fim
aron [AV ] de outro modo
atakileson [AV ] a retalho
aulon [AV ] tranqüilamente
awion [AV ] aparentemente
azon [AV ] depois
azon [AV ] depois
balkon [AV ] automaticamente
batgazdon [AV ] esta manhã
batsielon [AV ] esta tarde
batvielon [AV ] hoje
belcon [AV ] a par
bellikon [AV ] absolutamente
bimulon [AV ] precipitadamente
boreon [AV ] brevemente
cugon [AV ] ao mais
cugon [AV ] ao mais
davon [AV ] agora mesmo
denon [AV ] evidentemente
denon [AV ] compreensivelmente
diveon [AV ] fora
drikon [AV ] facilmente
eldeon [AV ] amanhã
elimon [AV ] justamente
falon [AV ] felizmente
fereon [AV ] amiúde
gazdeldeon [AV ] amanhã de manhã
gazdon [AV ] de manhã
geltron [AV ] com efeito
gilton [AV ] habitualmente
gilton [AV ] geralmente
giopon [AV ] debalde
idulon [AV ] calorosamente
ilanon [AV ] anualmente
kabdueon [AV ] anteriormente
kabduon [AV ] antes de
kalion [AV ] depressa
kalion [AV ] superficialmente
kalon [AV ] infelizmente
kontomon [AV ] de quando em quando
kotron [AV ] completamente
kotvielon [AV ] diáriamente
laizon [AV ] de repente
lanon [AV ] certamente
lanon [AV ] absolutamente
lanon [AV ] provavelmente
lanon [AV ] provavelmente
lekeon [AV ] há muito tempo
levion [AV ] recentemente
loon [AV ] mais
loon [AV ] em continuação
loon [AV ] mais
lumislon [AV ] infinitamente
meetrakason [AV ] sem dúvida
mewison [AV ] #s cegas
milgemelton [AV ] ao mesmo tempo
milon [AV ] ídem
namion [AV ] de cor
nelkon [AV ] principalmente
nemon [AV ] apenas
noelkeon [AV ] ora
noelon [AV ] actualmente
noelton [AV ] recentemente
pakon [AV ] em parte
pegon [AV ] avidamente
pilkovon [AV ] # parte
plinon [AV ] agradavelmente
porfeon [AV ] logo
porton [AV ] dificilmente
porton [AV ] penosamente
rion [AV ] raramente
roneon [AV ] # direita
rontion [AV ] directamente
roton [AV ] mal
sieleldeon [AV ] amanhã de tarde
sielon [AV ] # tarde
tanboyon [AV ] unanimemente
taneon [AV ] sobretudo
taneon [AV ] com efeito
taneon [AV ] directamente
taneon [AV ] ao princípio
ton [PP ] a
trenon [AV ] continuamente
tulon [AV ] por exemplo
tuwavon [AV ] naturalmente
umon [AV ] assaz
varon [AV ] completamente
verton [AV ] regularmente
veyeldeon [AV ] anteontem
veyeldeon [AV ] depois de amanhã
volfalon [AV ] desgraçadamente
volkalon [AV ] infelizmente
volkalon [AV ] desgraçadamente
walton [AV ] # toa
waveon [AV ] cedo
zdarion [AV ] a propósito
101 vadjes ravlemakolk
WalaxaTuloliakseem
Pakafa aneyaraTcalekeemDormuxadjo

Vupart (*) va bet eltayeem ik mek eltay ikarundar. Tulon :

aal* dimstakser va kot ravlem dis va "aal" toza: aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, ikz-

*aal dimstakser va kot ravlem dis va "aal" tena: aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, ikz-, mon decemoy yolt ke aal ik aalam.

Konakara favlafa tula: *on et *opa

*viel* dimstakser va kot ravlem donaris va "viel" is jontik malravlem ke "viel" dum milvielaf, toleaviel, ikz- is dere kot malravlem ke "viele".

Biberastaa (?) va bet tanaf eltay ikarundar.

s? dimstakser va kot toleltayaf ravlem dem "s" toza : sa, se, sé, sí, sú, su.

Dere yoval va ?iel ik la?í.