InterfaceKTFRESENManualHide
DictionaryFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-EN
aal [SU ] tree
agzonaal [SU ] fig-tree
bilkaal [SU ] banana-plant
blaal [SU ] currant
brimukaal [SU ] juniper
bukaal [SU ] cedar
cabdaal [SU ] baobab
cirdataal [SU ] birch
dindaal [SU ] chestnut-tree
djokaal [SU ] cypress
duelaal [SU ] chestnut-tree
dzopokaal [SU ] willow
eftaal [SU ] pear-tree
frumbaal [SU ] lime-tree
furayaal [SU ] laurel
iltaal [SU ] fruit-tree
jibugaal [SU ] privet
klupaal [SU ] larch
kolotaal [SU ] apricot-tree
kramtaal [SU ] orange-tree
krubaal [SU ] olive-tree
krubaal [SU ] olive-tree
kumpiaal [SU ] ash
kurbaal [SU ] spruce
lupraal [SU ] mazzard cherry
naplekaal [SU ] whitebeam
naviulaal [SU ] elm
pailtaal [SU ] fir
pailtegaal [SU ] pine
persaal [SU ] oak
piaal [SU ] palm
pretcaal [SU ] poplar
pruvaal [SU ] apple-tree
ranetaal [SU ] cherry-tree
reyaal [SU ] mulberry-tree
rujaal [SU ] lilac
sladuaal [SU ] mahogany
soyoraal [SU ] almond
starpaal [SU ] avocado-tree
tajdaal [SU ] beech
taneodaal [SU ] primeval forest
trapamaal [SU ] peanut
ufridaal [SU ] arbutus
wanibaal [SU ] aspen
wansaal [SU ] sycamore
wikandaal [SU ] drown
wikandaal [SU ] walnut-tree
zietaal [SU ] maple
48 matching entries
InterfaceAbbreviations
Partial searchAccentsReg. expr.

The asterisk (*) stand for any sequence of characters, including an absence of characters. Examples:

aal* finds all words that begin with "aal": aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, etc.

*aal finds all words ending with "aal": aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, etc., a hundred shrub and tree names.

Some more useful examples: *on and *opa

*viel* finds all words that contain "viel", all kinds of derivates of "viel" such as milvielaf, toleaviel, etc. as well as derivates of "viele".

The question mark (?) stand for any single character.

s? finds all two-character words that begin with "s": sa, se, s, s, s, su.

Also try ?iel and la?.