InterfaceKTFRESENManualHide
DictionaryFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-NL
abduon [AV ] naar voren
abicabicon [AV ] geleidelijk
abrotcion [AV ] lang
agralon [AV ] aardig
apton [AV ] in het bijzonder
arintasielon [AV ] gisteravond
arinton [AV ] gisteren
arldon [AV ] eindelijk
aron [AV ] anders
aron [AV ] anders
atakileson [AV ] in het klein
aulon [AV ] kalm
aultoveson [AV ] in overvloed
aultoveson [AV ] rijpelijk
awion [AV ] in schijn
azon [AV ] achteraf
azon [AV ] daarop
bagon [AV ] een klein beetje
bagon [AV ] handig
bakon [AV ] intussen
bakon [AV ] inmiddels
balemeavielon [AV ] 's woensdag
balkon [AV ] automatisch
bareavielon [AV ] dinsdags
batgazdon [AV ] vanmorgen
batsielon [AV ] hedenavond
batvielon [AV ] heden
belcon [AV ] aaneen
bellikon [AV ] absoluut
bimulon [AV ] gehaast
blion [AV ] fiks
bonon [AV ] dom
boreon [AV ] alras
cugon [AV ] hoogstens
cugon [AV ] hoogstens
cuon [AV ] louter
davon [AV ] juist
denon [AV ] blijkbaar
denon [AV ] begrijpelijkerwijs
diliodon [AV ] kalm
diveon [AV ] buiten
drikon [AV ] allicht
eefton [AV ] zuur
ekekon [AV ] trapsgewijs
ekemon [AV ] in ernst
eldeon [AV ] morgen
elimon [AV ] exact
falon [AV ] gelukkig
fereon [AV ] dikwijls
gazdeldeon [AV ] morgenochtend
gazdon [AV ] 's morgens
geltron [AV ] inderdaad
gilton [AV ] gewoonlijk
gilton [AV ] doorgaans
gilton [AV ] doorgaans
giopon [AV ] tevergeefs
gorston [AV ] streng
guron [AV ] abrupt
guron [AV ] bruusk
idulon [AV ] heet
igelton [AV ] gemakkelijk
ikrarenon [AV ] erotisch
ilanon [AV ] ieder jaar
kabdueon [AV ] daarvoor
kabduon [AV ] voor
kalion [AV ] prompt
kalion [AV ] gauw
kalion [AV ] oppervlakkig
kalon [AV ] gelukkig
klicon [AV ] dwaas
koeon [AV ] binnen
kontomon [AV ] af en toe
kotron [AV ] compleet
kotvielon [AV ] dagelijks
kramon [AV ] echt
krenugon [AV ] liefhebbend
kulton [AV ] bar
laizon [AV ] ineens
lanon [AV ] bepaald
lanon [AV ] bepaald
lanon [AV ] allicht
lanon [AV ] allicht
laoon [AV ] boudweg
laoon [AV ] boudweg
lekeon [AV ] eertijds
levion [AV ] de laatste tijd
loon [AV ] langer
loon [AV ] bovendien
loon [AV ] plus
losumeon [AV ] verder
lumislon [AV ] tot in het oneindige
malhon [AV ] redelijkerwijze
manton [AV ] ruim
meetrakason [AV ] bepaald
mewison [AV ] blind
milgemelton [AV ] gelijk
milon [AV ] even
mugeon [AV ] bijwoordelijk
namion [AV ] uit het hoofd
nelkon [AV ] hoofdzakelijk
nemon [AV ] amper
nemon [AV ] zuiver
noelkeon [AV ] nou
noelon [AV ] momenteel
noelon [AV ] tegenwoordig
noelton [AV ] recentelijk
non [AV ] in der minne
obrason [AV ] aandachtig
ontinaxon [AV ] trots
opelon [AV ] eenvoudig
pakon [AV ] deels
pereavielon [AV ] op zaterdag
pilkon [AV ] eigenlijk
pilkovon [AV ] afzonderlijk
pilkovon [AV ] onder andere
plinon [AV ] aangenaam
pokeon [AV ] dichtbij
poon [AV ] sterk
porfeon [AV ] bijgevolg
porton [AV ] lastig
porton [AV ] met moeite
proyon [AV ] wijselijk
puron [AV ] eerlijk
ribiegon [AV ] verwonderlijk
rion [AV ] zelden
rofaveson [AV ] abusievelijk
roneon [AV ] aan de rechterkant
rontion [AV ] direct
rontion [AV ] rechtstreeks
roton [AV ] slecht
seramon [AV ] enthousiast
sieleldeon [AV ] morgenavond
sielon [AV ] 's avonds
solokson [AV ] in abstracto
tagelton [AV ] terecht
takrelon [AV ] dapper
tanboyon [AV ] eenstemmig
taneavielon [AV ] 's zondags
taneon [AV ] in het bijzonder
taneon [AV ] immers
taneon [AV ] aanvankelijk
taneon [AV ] aanstonds
taneon [AV ] eerst
tenon [AV ] eindelijk
teveavielon [AV ] vrijdags
toleavielon [AV ] 's maandags
ton [PP ] aan
trabiangon [AV ] comfortabel
trenon [AV ] aldoor
tulon [AV ] bijvoorbeeld
tuwavon [AV ] natuurlijk
umon [AV ] basta
varon [AV ] heel
verton [AV ] geregeld
veyeldeon [AV ] eergisteren
veyeldeon [AV ] overmorgen
vildeson [AV ] in het kort
vion [AV ] langzaam
volfalon [AV ] ongelukkigerwijs
volkalon [AV ] helaas
volkalon [AV ] ongelukkigerwijs
walton [AV ] bij toeval
waveon [AV ] tijdig
zdarion [AV ] bijtijds
164 matching entries
InterfaceAbbreviations
Partial searchAccentsReg. expr.

The asterisk (*) stand for any sequence of characters, including an absence of characters. Examples:

aal* finds all words that begin with "aal": aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, etc.

*aal finds all words ending with "aal": aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, etc., a hundred shrub and tree names.

Some more useful examples: *on and *opa

*viel* finds all words that contain "viel", all kinds of derivates of "viel" such as milvielaf, toleaviel, etc. as well as derivates of "viele".

The question mark (?) stand for any single character.

s? finds all two-character words that begin with "s": sa, se, s, s, s, su.

Also try ?iel and la?.