InterfaceKTFRESENManualHide
DictionaryFRESENDEPTITRUNLTRSWLNROPLSVHUMLCADANOFIISZU
KT-DE
abduon [AV ] hervor
abicabicon [AV ] allmählich
abrotcion [AV ] lange
agralon [AV ] freundlich
aludevon [AV ] tief
apton [AV ] ausdrücklich
arintasielon [AV ] gestern Abend
arinton [AV ] gestern
arldon [AV ] endlich
aron [AV ] andernfalls
aron [AV ] auf andere Art
aultoveson [AV ] im Überfluß
aultoveson [AV ] ausführlich
awion [AV ] anscheinend
azon [AV ] dann
azon [AV ] danach
bakon [AV ] einstweilen
batgazdon [AV ] heute früh
batsielon [AV ] heute abend
batvielon [AV ] heute
belcon [AV ] aneinander
bellikon [AV ] absolut
bimulon [AV ] hastig
boreon [AV ] bald
cugon [AV ] zumeist
daavon [AV ] freudig
davon [AV ] eben
denon [AV ] offenbar
denon [AV ] verständlich
diliodon [AV ] ruhig
diveon [AV ] äußerlich
drikon [AV ] leicht
ekekon [AV ] graduell
eldeon [AV ] morgen
elimon [AV ] genau
fereon [AV ] häufig
geltron [AV ] freilich
gilton [AV ] generell
giopon [AV ] umsonst
guron [AV ] abrupt
ilanon [AV ] alljährlich
kabdueon [AV ] früher
kabduon [AV ] vor
kalion [AV ] flugs
kalon [AV ] glücklich
koeon [AV ] binnen
kontomon [AV ] dann und wann
kotron [AV ] völlig
kotvielon [AV ] täglich
kramon [AV ] tatsächlich
kulton [AV ] furchtbar
laizon [AV ] jäh
lanon [AV ] allerdings
lanon [AV ] absolut
lanon [AV ] wohl
lanon [AV ] wahrscheinlich
loon [AV ] ferner
loon [AV ] fort
losumeon [AV ] weiter
lumislon [AV ] endlos
manton [AV ] breit
meetrakason [AV ] zweifelsohne
mewison [AV ] blindlings
milgemelton [AV ] zugleich
milon [AV ] gleich
namion [AV ] auswendig
nelkon [AV ] hauptsächlich
nemon [AV ] kaum
noelkeon [AV ] jetzt
non [AV ] freundschaftlich
pakon [AV ] teils
pegon [AV ] gierig
pereavielon [AV ] sonnabends
pilkon [AV ] eigentlich
pilkovon [AV ] besonders
pokeon [AV ] nahe
poon [AV ] stark
porfeon [AV ] folglich
porton [AV ] schwer
rion [AV ] selten
roneon [AV ] rechts
rontion [AV ] aufrecht
rontion [AV ] unmittelbar
sielon [AV ] abends
takrelon [AV ] beherzt
taneavielon [AV ] am Sonntag
taneon [AV ] besonders
taneon [AV ] allerdings
taneon [AV ] anfänglich
taneon [AV ] alsbald
taneon [AV ] erst
tenon [AV ] endlich
ton [PP ] um
trenon [AV ] unaufhörlich
tulon [AV ] zum Beispiel
tuwavon [AV ] natürlich
umon [AV ] genug
varon [AV ] völlig
veyeldeon [AV ] vorgestern
veyeldeon [AV ] übermorgen
vildeson [AV ] summarisch
volkalon [AV ] bedauerlich
volkalon [AV ] unglücklich
walton [AV ] zufällig
waveon [AV ] früh
zdarion [AV ] beizeiten
106 matching entries
InterfaceAbbreviations
Partial searchAccentsReg. expr.

The asterisk (*) stand for any sequence of characters, including an absence of characters. Examples:

aal* finds all words that begin with "aal": aal, aaleem, aaloc, aalxo, aalk, etc.

*aal finds all words ending with "aal": aal, aejaal, agzonaal, bilkaal, etc., a hundred shrub and tree names.

Some more useful examples: *on and *opa

*viel* finds all words that contain "viel", all kinds of derivates of "viel" such as milvielaf, toleaviel, etc. as well as derivates of "viele".

The question mark (?) stand for any single character.

s? finds all two-character words that begin with "s": sa, se, sé, sí, sú, su.

Also try ?iel and la?í.